จำนวนนักเทรด ทั่วโลก 2017-2018

ในปี ค.ศ. 2017 มี การสำรวจ พบว่า ผู้ที่ เข้ามาซื้อ-ขาย ในตลาดเกร็งกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ประมาณ 9.6 ล้านคน ทั่วโลก
ในปี ค.ศ. 2018 พบ อัตราการเพิ่มขึ้น ของจำนวนนักเทรด เป็น ร้อยละ 30.9 หรือ ประมาณ 13.9 ล้านคน ซึ่ง การเพิ่มขึ้น ดังกล่าว มีนัยสำคัญ ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยี โดยตรง

ช่วงอายุ นักเทรด ที่เข้ามาใน ตลาด

อายุ 25-54 ปี คือ นักเทรด ที่อยู่ในตลาดมากที่สุด จะเห็นว่า คนรุ่นใหม่ อายุ 18-24 ก็มีความสนใจ เข้าตลาดไม่น้อย เลยทีเดียว

เปรียบเทียบนักเทรด ชาวอังกฤษ กับ ชาวอเมริกัน

นักเทรดชาวอังกฤษ มีอายุเฉลี่ยที่ 27 ปี ใน ขณะที่ ชาวอเมริกัน มีอายุเฉลี่ยที่ 47 ปี

วงจรชีวิต – นักเทรด

ช่วงที่ 1 นักเทรด จะเข้ามาด้วย ความฝันที่จะรวยเร็ว ด้วยการเทรด คาดหวังแต่กำไร
ช่วงที่ 2 ส่วนใหญ่ ร้อยละ 40 จะเทรดได้ เพียง 1 เดือนแล้วก็จากไป
ช่วงที่ 3 โดยรวมแล้ว ประมาณร้อยละ 80 จะออกจากตลาดไป ประมาณ 2 ปี
ช่วงที่ 4 จะมีเหลือ เพียงร้อยละ 7 ที่ผ่านด่าน 5 ปีไปได้
ช่วงที่ 5 เพียง ร้อยละ 1 เท่านั้นที่ จะกลายเป็น นักเทรดมืออาชีพ ที่สามารถ เลี้ยงชีพด้วย การเทรดทำกำไร